1) Podstawą procedury reklamacyjnej oraz skorzystania z przysługującej gwarancji jest podanie:

a) adresu email, numeru zamówienia oraz numeru nadania przesyłki w przypadku nieposiadania konta na stronie Sklepu

b) wypełnienie formularza zwrotu w panelu użytkownika w przypadku posiadania konta na stronie Sklepu

W celu reklamacji zakupionego towaru Kupujący zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu oraz sytuacji w której Kupujący naruszył oryginalne opakowanie danego produktu

2) Kupujący ma prawo wystąpić do Sprzedawcy o możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający zwróci pieniądze na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Warunkiem koniecznym do wypłaty środków jest zwrot towaru kompletnego, nie noszącego żadnych znamion użytkowania, w oryginalnym opakowaniu, na adres wskazany przez Sprzedającego. Zwrot pieniędzy, na konto bankowe wskazane przez Kupującego nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zwrotu prowizji Sprzedającemu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, koszt odesłania towaru Sprzedającemu ponosi wyłącznie Kupujący.

3) Zgodnie z § 3 pkt 3 Regulaminu, Kupujący poproszony jest o sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności Dostawcy. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie sporządzony z Dostawcą Protokół szkody znacząco przyspieszy proces reklamacji.

4) Kupujący zwracający towar jest odpowiedzialny za dostarczenie zwrotnej przesyłki w stanie nienaruszonym. W ramach zwrotu towaru bez podania przyczyny oraz dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej, koszty przesyłki nie są refundowane. Wyjątek stanowi konieczność odesłania towaru z winy Sprzedającego.

5) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6) Jeżeli dostarczony w ramach zwrotu, towar nie będzie odpowiadał warunkom zwrotu opisanym w niniejszym regulaminie, koszt wysyłki do serwisu nie będzie refundowany, a towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt, lub po uiszczeniu przez Kupującego opłaty za ponowną wysyłkę.

Kupujący, zawierający umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedającym, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Google Maps