Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sklep Internetowy akcesoriazagrosze.pl, prowadzony przez Layman Duo wpisaną do rejestru stanowego pod numerem NIP: 5851439589 zwaną dalej: „Sklepem Internetowym”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego prowadzonego pod nazwą akcesoriazagrosze.pl, w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności należą do Sprzedawcy oraz właścicieli zdjęć produktów , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. W każdym innym wypadku niezbędna jest pisemna zgoda osoby uprawnionej, będącej reprezentantem właściciela konta.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu.

 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 4. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Płatność i realizacja zamówień

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  a) płatność przy odbiorze;

  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

   

 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy (kurier), na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 3. Sprzedawca zwraca się z prośbą do Kupującego, aby ten sprawdził otrzymaną przesyłkę w obecności Dostawcy. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie sporządzony z Dostawcą Protokół szkody może znacząco przyspieszyć proces reklamacji. Protokół szkody winien zostać podpisany przez przedstawiciela Dostawcy, powinien posiadać datę i miejsce przeprowadzonych oględzin. W przypadku przyjęcia przez Kupującego przesyłki uszkodzonej bez sporządzenia Protokołu REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

 4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W ramach zwartej umowy sprzedaży, świadczona jest jednorazowa dostawa zamówionego towaru. W przypadku podjęcia przez Dostawcę decyzji o odesłaniu zwrotnym przesyłki, wszelkie koszty zwrotu oraz ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

 5. Klient w procesie składania zamówienia ma prawo zażądać dowodu zakupu, który zostanie przesłany drogą elektroniczną, na adres mailowy Kupującego. Akceptując niniejszy regulamin Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną.

Google Maps