Akcesoriazagrosze.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu należącego do www.akcesoriazagrosze.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.akcesoriazagrosze.pl/polityka_prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzanie zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: akcesoriazagrosze.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów, użytkowników swojego serwisu.

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie nabywać produktów oferowanych przez nas na akcesoriazagrosze.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu akcesoriazagrosze.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. W przypadku formularzy zamówień, będziesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do zrealizowania zamówień lub w celu utworzenia konta w serwisie. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez serwis akcesoriazagrosze.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Akcesoriazagrosze.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem „niezapowiedzianych wiadomości” serwis akcesoriazagrosze.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego samego, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych akcesoriazagrosze.pl

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w serwisie należącym do LaymanDuo przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. LaymanDuo nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne Formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie akcesoriazagrosze.pl dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez akcesoriazagrosze.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu akcesoriazagrosze.pl mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera klienta indetyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe są podane w serwisie akcesoriazagrosze.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Każdy z listy ma możliwiość się wypisać w każdym momencie. Zapewniamy ze swojej strony, że dane udostępnione przez klientów nie będą wykorzystywane w celach innych niż te, które powyżej zostały opisane, na przykład wysyłanie reklam niezwiązanych z działalnością akcesoriazagrosze.pl. Serwis akcesoriazagrosze.pl nie zamierza nikomu odsprzedawać danych które zostały podane przez klientów. Serwis akcesoriazagrosze.pl nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Google Maps